Able Asset Supplier Day 2022 “Sustainability Together”

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป นำโดย คุณกษิดิศ มโนภินิเวศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินจัดงาน Able Asset Supplier Day 2022 “Sustainability Together” เพื่อขอบคุณบริษัทคู่ค้า และร่วมฉลองความสำเร็จในการร่วมมือดำเนินงานของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์โครงการที่หลากหลาย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนา โครงการคอนโดมิเนี่ยมสไตล์โลว์ไรส 8 ชั้น อีกหลายโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,311 ล้านบาทเช่น โครงการเซนทริโอ้ ภูเก็ต,โครงการรีมาร์คเอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2,โครงการลิสส์ รัชโยธิน มีมูลค่าโครงการ

ในปี พศ.2564 และ 2565 นี้ บริษัทฯ เริ่มมาทำโครงการแนวราบ เปิดตัวโครงการใหม่ พร้อมๆกัน 3 โครงการ มีมูลค่าโครงการ รวมกัน 1,321 ล้านบาท คือ

1. โครงการ แอสโทเรีย รังสิต- คลองสาม

2. โครงการราชพฤกษ์- รัตนาธิเบศร์

3. โครงการอาร์ทีค รามคำแหง

และบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ๆ ปีละ 2 -3 โครงการในระยะ 3 ปีข้างหน้านี้

ทั้งนี้บริษัทเอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดินรอการพัฒนา และค้นหาทำเลใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการขนาดกลางในกรุงเทพ และปริมณฑล มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และการขยายตัวของเมือง

โดยเน้นการออกแบบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เน้นให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกฟังก์ชั่นให้อยู่อาศัยได้จริงผ่านแนวคิด REAL LIVABLE

โดยมีมุมมองของผู้บริหารสำหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ 2565 และปีหน้า 2566 ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค มีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในทิศทางฟื้นตัวและกลับไปอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19 ได้ในปี 2566 จากภาวะเศรษฐกิจ ที่เริ่มจะฟื้นตัว หลังจากที่โควิดกำลังจะผ่านพ้นไป มาตรการของรัฐที่คงผ่อนปรน และพยายาม กระตุ้นเศรษฐกิจ และการต้อนรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติ

เข้าประเทศ ถือเป็นปัจจัย บวกของธุรกิจ แต่ยังคงต้องเผชิญปัจจัย ลบ ด้าน ดอกเบี้ย ที่สูงขึ้นและ หนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

จึงเป็นความท้าทาย แต่เราเชื่อว่าการที่เรามีความพร้อม และมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง เราจะสามารถ บรรลุเป้าหมายได้ โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ เลือกวัสดุทดแทน ที่มีความแข็งแรงใช้งานได้ดี สวยงาม คงทน ง่ายต่อการบำรุงรักษาเพื่อความคุ้มค่าและประหยัดสำหรับผู้พักอาศัย การเลือกทำเลที่เหมาะสม และดีไซน์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“สำหรับการจัดงานวันนี้เพื่อเราจะได้ใช้โอกาสนี้ พบปะ พูดคุย และสื่อสารกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการร่วมมือกันดำเนินงาน ให้ตรงตามเป้าหมาย และขอบคุณบริษัทคู่ค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จไปได้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานและได้รับความร่วมมือกับทุกท่าน ในโครงการต่อๆไป”