เกี่ยวกับเรา

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด

และบริษัทในเครือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารโครงการมายาวนานกว่า 25 ปีเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในภูมิภาคบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป มีผลงานในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองพร้อมทั้งนำเสนอ

รูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่แตกต่าง อย่างทันสมัยและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สไตล์บูทีค ที่แตกต่างอย่างทันสมัย มีอัตลักษณ์

เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ สร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม

พันธกิจของบริษัท

นำเสนอโครงการหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองการอยู่ อาศัยและการใช้ชีวิตของลูกค้าสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขายที่ครบวงจร

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สไตล์บูทีค ที่แตกต่างอย่างทันสมัย มีอัตลักษณ์

เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ สร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม

พันธกิจของบริษัท

นำเสนอโครงการหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองการอยู่ อาศัยและการใช้ชีวิตของลูกค้าสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขายที่ครบวงจร

สารจากผู้บริหาร

เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการพัฒนาธุรกิจ และบริการต่างๆ เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเราบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจ และสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พศ. 2554 เป็นต้นมาและยังคงนำเสนอโครงการในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งแนวสูง แนวราบเพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพให้แก่ลูกค้าบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการเลือกและพัฒนาโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย และสอดคล้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

เรามีข้อมูลและระบบที่ดีในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ เรามุ่งเน้น การออกแบบที่สวยงามสร้างสรรค์ได้ประโยชน์ใช้สอย ภายใต้แนว บูติดสไตล์ รวมถึงการเลือกใช้ Smart Living Technology เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ง่ายทันสมัยและสะดวก เรามุ่งมั่นในการควบคุมการก่อสร้างที่มี คุณภาพที่สูง พร้อมเสนอบริการหลังการขายครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะดูแล และอยู่กับเขาตลอดไป

การทำงานเป็นทีม คือหัวใจสู่ความสำเร็จ เรามีทีมที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ เฉพาะด้านทำให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นใจและความพร้อมที่จะไปให้ถึงสู่เป้า หมายเราให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ สังคมขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามภายในองค์กร