เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (ตึกช้าง)

ระดับเงินเดือน ตามตกลง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์การทำงานในการจัดหาที่ดินโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจคอนเซปของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม, มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ กฎหมายผังเมือง, กฎหมายที่ดิน, กฎหมายจัดสรร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Strong knowledge of real estate concepts, Laws Regulations and geographical knowledge of Thailand)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือโท สาขาบริหารธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์,  นิติศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ มี Sense of ownership and commitment
 • Team player, fast paced and adaptive environment, สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้แรงกดดัน และเวลาจำกัด
 • Enthusiastic and intelligent พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ในการนำเสนอ เข้าสังคมได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

ลักษณะการทำงาน

 • จัดหาที่ดิน เพื่อการพัฒนาโครงการตามเป้าหมายของบริษัท
 • วิเคราะห์และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานสรุป และแผนงานเกี่ยวกับที่ดิน
 • ประสานงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร