เจ้าหน้าที่สำรวจการตลาด

สำรวจงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการสร้างโครงการใหม่ ๆ

จำนวน 1

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตึกช้าง (รัชโยธิน)

ระดับเงินเดือน ตามตกลง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวสูง และแนวราบ

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งแนวสูง และแนวราบ

แนะนำทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาโครงการให้กับธุรกิจ

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการใหม่ และงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

เป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะการทำงาน

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

กระตือรือร้น มีความคล่องตัว บุคลิกภาพดี และพร้อมเรียนรู้ ไม่ย่อท้อต่องาน

สามารถสื่อสาร นำเสนองาน และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

มีใบขับขี่รถยนต์