ช่างเทคนิคหลังการขาย

รับเรื่องจากลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เพื่อซ่อมแซมและเติมเต็มความสุขให้ลูกค้า

จำนวน 1

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตึกช้าง (รัชโยธิน)

ระดับเงินเดือน ตามตกลง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อซ่อมแซม ทั้งส่วนกลาง และห้องพักอาศัย หากแก้ไขได้ให้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้ติดต่อผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม
 • วางแผนการเข้าซ่อมงานพร้อมประสานงานกับผู้รับเหมา
 • ติดตามผลการซ่อมแซม และควบคุมงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ
 • จัดทำรายงานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรคกับผู้บังคับบัญชา
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในโครงการหมู่บ้าน และคอนโด

ลักษณะการทำงาน

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้าน และคอนโด)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel/Word จะเป็นประโยชน์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ