เกี่ยวกับเรา

Able Asset Group


Reflection of Success.

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด

และบริษัทในเครือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารโครงการมายาวนานกว่า 25 ปีเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในภูมิภาค

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป มีผลงานในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองพร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่แตกต่าง อย่างทันสมัยและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สไตล์บูทีค ที่แตกต่างอย่างทันสมัย มีอัตลักษณ์

เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ สร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคม

พันธกิจของบริษัท

นำเสนอโครงการหลากหลายรูปแบบ
ที่ตอบสนองการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของลูกค้า
สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขายที่ครบวงจร

สารจากผู้บริหาร


เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการพัฒนาธุรกิจ และบริการต่างๆ เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเราบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจ และสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พศ. 2554 เป็นต้นมาและยังคงนำเสนอโครงการในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งแนวสูง แนวราบ เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการเลือกและพัฒนาโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย และสอดคล้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เรามีข้อมูลและระบบที่ดีในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ เรามุ่งเน้นการออกแบบที่สวยงามสร้างสรรค์ได้ประโยชน์ใช้สอย ภายใต้แนว บูติดสไตล์ รวมถึงการเลือกใช้ Smart Living Technology เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ง่ายทันสมัยและสะดวก เรามุ่งมั่นในการควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพที่สูง พร้อมเสนอบริการหลังการขายครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะดูแล และอยู่กับเขาตลอดไป

การทำงานเป็นทีม คือหัวใจสู่ความสำเร็จ เรามีทีมที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
ทำให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นใจและความพร้อมที่จะไปให้ถึงสู่เป้าหมาย
เราให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามภายในองค์กร