เอเบิ้ล แอสเสท สนับสนุนอุปกรณ์ที่หน่วยบริการวัคซีน COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย
ได้มีหน่วยบริจาคฉีดวัคซีน ถูกจัดตั้งขึ้นในหลายพื้นที่ในกทม.

ทางคุณกษิดิศ มโนภินิเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป
ได้มีการบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ กทม.
ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนในเดือนที่ผ่านมา