25/04/2024

พนักงานขาย (Sales Executive)

สำนักงานขายประจำโครงการ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • บุคลิกภาพดีอย่างเซลล์มืออาชีพ มีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉง
 • ต้องมีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในการขาย มีทัศนคติที่ดี พูดจาดึงดูดผู้ฟัง น่าฟัง มีความมั่นใจ และมีการตอบโต้การแก้ไขปัญหาได้ดีในทุกสถานการณ์
 • สามารถเดินทางได้ ไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางระยะไกล หากมีรถยนต์ส่วนตัวหรือสามารถย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์สินค้า และวิเคราะห์คู่แข่งได้ดี
 •  สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดี
 •  มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รู้จักการทำงานเป็นทีม
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Word, Excel และ PowerPoint

ลักษณะการทำงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจุดเด่นของโครงการ รวมไปถึงทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ แนะนำโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย ติดต่อหาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ ติดตามสถานะการตัดสินใจเพื่อทำการปิดการขาย รวมถึงเป็นผู้ให้บริการและสานต่อกิจกรรมหลังจากทำการปิดการขาย
 •  

  ศึกษาและเตรียมข้อมูลสนับสนุนงานขายและให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ

 •  

  ทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ

 •  

  พาลูกค้าชมคอนโด, บ้าน ของโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์

 •  

  ติดต่อหาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ ติดตามสถานะการตัดสินใจและเพื่อปิดการขาย

 • เป็นผู้ให้บริการ และประสานงานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย

   

25/04/2024

พนักงานขาย (Sales Executive)

สำนักงานขายประจำโครงการ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • บุคลิกภาพดีอย่างเซลล์มืออาชีพ มีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉง
 • ต้องมีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในการขาย มีทัศนคติที่ดี พูดจาดึงดูดผู้ฟัง น่าฟัง มีความมั่นใจ และมีการตอบโต้การแก้ไขปัญหาได้ดีในทุกสถานการณ์
 • สามารถเดินทางได้ ไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางระยะไกล หากมีรถยนต์ส่วนตัวหรือสามารถย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์สินค้า และวิเคราะห์คู่แข่งได้ดี
 •  สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดี
 •  มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รู้จักการทำงานเป็นทีม
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Word, Excel และ PowerPoint

ลักษณะการทำงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงจุดเด่นของโครงการ รวมไปถึงทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ แนะนำโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย ติดต่อหาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ ติดตามสถานะการตัดสินใจเพื่อทำการปิดการขาย รวมถึงเป็นผู้ให้บริการและสานต่อกิจกรรมหลังจากทำการปิดการขาย
 •  

  ศึกษาและเตรียมข้อมูลสนับสนุนงานขายและให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการ

 •  

  ทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ

 •  

  พาลูกค้าชมคอนโด, บ้าน ของโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์

 •  

  ติดต่อหาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ ติดตามสถานะการตัดสินใจและเพื่อปิดการขาย

 • เป็นผู้ให้บริการ และประสานงานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย

   

25/04/2024

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

สำนักงานประจำโครงการ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปวส./ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอยู่ประจำไซต์งานก่อสร้างได้

ลักษณะการทำงาน

 • วบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และมาตรฐานวิศวกรรม

 • ตรวจสอบอนุมัติ วัสดุ ให้เป็นไปตามแบบ และตัวอย่าง

 • กำกับแผนงานก่อสร้าง ทำรายงานความคืบหน้างาน

 • ให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด

 • ตรวจสอบข้อบกพร่อง ดีเฟคงาน และแก้ไข

 • ตรวจสอบความก้าวหน้างาน และการจ่ายค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

25/04/2024

ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

สำนักงานประจำโครงการ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปวส./ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอยู่ประจำไซต์งานก่อสร้างได้

ลักษณะการทำงาน

 • วบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และมาตรฐานวิศวกรรม

 • ตรวจสอบอนุมัติ วัสดุ ให้เป็นไปตามแบบ และตัวอย่าง

 • กำกับแผนงานก่อสร้าง ทำรายงานความคืบหน้างาน

 • ให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด

 • ตรวจสอบข้อบกพร่อง ดีเฟคงาน และแก้ไข

 • ตรวจสอบความก้าวหน้างาน และการจ่ายค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

25/04/2024

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (Development Manager)

กรุงเทพฯ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี/โท จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในหรือต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารโครงการที่พักอาศัยแนวราบ เช่น โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หลายโครงการพร้อมๆกัน จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การวางแผนงาน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และสาธารณูปโภคการพัฒนาแบบ การบริหารการก่อสร้าง การบริหารสัญญา วิธีควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และรู้จักแก้ไขปัญหา
 • มีบุคคลิกภาพดี รู้วิธิประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางตรวจสอบโครงการบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลได้สม่ำเสมอ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สื่อสารได้

ลักษณะการทำงาน

 • จัดทำแผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแนวราบของบริษัท ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และร่วมพัฒนาแผนงานในรายละเอียดของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เช่นฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ การตลาดเพื่อผลิตแบบเพื่อการก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายนิติกรรมเพื่อเตรียมการสัญญา ขออนุญาตจัดสรร สาธารณูปโภค ฝ่ายจัดซื้อเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหาผู้รับเหมา เป็นต้น
 • บริหารทีมก่อสร้าง 4-5 ทีม เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้การก่อสร้างสำเร็จ
 • กำกับแผนงานงานให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติ
 • เป็นผู้นำในการบริหารโครงการ และประชุม รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารสัญญาก่อสร้าง และตรวจสอบการจ่ายเงินให้เป็นโดยถูกต้องตามสัญญา ขจัดข้อขัดแย้ง
 • ตรวจสอบคุณภาพ กำกับงานแก้ไขข้อกพร่อง ส่งมอบบ้าน บริการหลังขาย
25/04/2024

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (Development Manager)

กรุงเทพฯ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี/โท จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในหรือต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารโครงการที่พักอาศัยแนวราบ เช่น โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หลายโครงการพร้อมๆกัน จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การวางแผนงาน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และสาธารณูปโภคการพัฒนาแบบ การบริหารการก่อสร้าง การบริหารสัญญา วิธีควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และรู้จักแก้ไขปัญหา
 • มีบุคคลิกภาพดี รู้วิธิประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางตรวจสอบโครงการบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลได้สม่ำเสมอ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สื่อสารได้

ลักษณะการทำงาน

 • จัดทำแผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแนวราบของบริษัท ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และร่วมพัฒนาแผนงานในรายละเอียดของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เช่นฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายออกแบบ การตลาดเพื่อผลิตแบบเพื่อการก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายนิติกรรมเพื่อเตรียมการสัญญา ขออนุญาตจัดสรร สาธารณูปโภค ฝ่ายจัดซื้อเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหาผู้รับเหมา เป็นต้น
 • บริหารทีมก่อสร้าง 4-5 ทีม เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้การก่อสร้างสำเร็จ
 • กำกับแผนงานงานให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติ
 • เป็นผู้นำในการบริหารโครงการ และประชุม รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารสัญญาก่อสร้าง และตรวจสอบการจ่ายเงินให้เป็นโดยถูกต้องตามสัญญา ขจัดข้อขัดแย้ง
 • ตรวจสอบคุณภาพ กำกับงานแก้ไขข้อกพร่อง ส่งมอบบ้าน บริการหลังขาย
11/02/2023

สถาปนิกตรวจสอบคุณภาพ

กรุงเทพฯ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบ / ก่อสร้าง / งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบการประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ลักษณะการทำงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • หาวิธีลดปัญหาในการก่อสร้าง
 • พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง
 • ร่วมปรับปรุงกระบวนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนออกแบบ
11/02/2023

สถาปนิกตรวจสอบคุณภาพ

กรุงเทพฯ
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบ / ก่อสร้าง / งานควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบการประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ลักษณะการทำงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • หาวิธีลดปัญหาในการก่อสร้าง
 • พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง
 • ร่วมปรับปรุงกระบวนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนออกแบบ
11/02/2023

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ประจำหมู่บ้านจัดสรร)

โครงการแอสโทเรีย รังสิต-คลอง3
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป,วุฒิ ปวส. อนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา

ลักษณะการทำงาน

 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า
 • วางแผนเข้าซ่อมงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อเข้าซ่อมงาน
 • ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
 • ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า
 • จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
11/02/2023

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ประจำหมู่บ้านจัดสรร)

โครงการแอสโทเรีย รังสิต-คลอง3
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป,วุฒิ ปวส. อนุปริญญาหรือปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา

ลักษณะการทำงาน

 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า
 • วางแผนเข้าซ่อมงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อเข้าซ่อมงาน
 • ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
 • ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า
 • จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
11/02/2023

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ ประจำโครงการ (Store Admin )

รังสิต-คลอง3 & ลำลูกกา
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์
 • ทำงานประจำโครงการได้

ลักษณะการทำงาน

 • ช่วยจัดทำ/จัดเก็บงานเอกสารของโครงการ
 • จดบันทึก ทำรายงานการเข้า-ออก สต็อควัสดุหรือสินค้า
 • บันทึกรายการ เบิก-จ่ายวัสดุประจำวัน
 • ตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ให้กับสำนักงานใหญ่
 • จัดทำรายงานสต็อกขั้นต่ำ-สูงสุด ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำการขอสั่งซื้อและขั้นตอนต่อไป
11/02/2023

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ ประจำโครงการ (Store Admin )

รังสิต-คลอง3 & ลำลูกกา
1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์
 • ทำงานประจำโครงการได้

ลักษณะการทำงาน

 • ช่วยจัดทำ/จัดเก็บงานเอกสารของโครงการ
 • จดบันทึก ทำรายงานการเข้า-ออก สต็อควัสดุหรือสินค้า
 • บันทึกรายการ เบิก-จ่ายวัสดุประจำวัน
 • ตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ให้กับสำนักงานใหญ่
 • จัดทำรายงานสต็อกขั้นต่ำ-สูงสุด ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำการขอสั่งซื้อและขั้นตอนต่อไป