ภาพบรรยากาศการประชุม “ H2. 2022 WORKSHOP Leadership Team”

ภาพบรรยากาศการประชุม “ H2. 2022 WORKSHOP Leadership Team”

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน
บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด จัดประชุมทีมผู้บริหาร

สรุปแผนดำเดินงานธุรกิจในครึ่งปี 2565 พร้อมพัฒนาแผนงานการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต