บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของ ส่งมอบให้แก่ โรงเรียนคลองเกลือ จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา