กิจกรรมศึกษาดูงาน จากคณะผู้อบรม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 65

โครงการ แอสโทเรีย รังสิต-คลอง 3 บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ต้อนรับคณะผู้อบรม ของ 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ต้อนรับ ผู้อบรม หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 146   โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้นำ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงการ แอสโทเรีย รังสิต-คลอง 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณภาสกร  สติชอบ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต้อนรับและบรรยายข้อมูลของโครงการ